Ứng Ngọc Anh

 

 Viet Nam High IQ society thành viên 05:

 

Tên: Ngọc Anh

Giới tính: nữ

Ngày sinh: 26/10/1993

Địa chỉ: Hà Nội, Việt Nam

 

Tự giới thiệu về bản thân:


 - Đơn giản chỉ là một đứa con nít luôn muốn hành động như một người trưởng thành ,

 - Thích biến cái phức tạp thành đơn giản và ngược lại !

 - Thích thưởng thức nghệ thuật ,

 - Căm thù toán , hóa và những thứ công thức lằng nhằng mà luôn bắt học thuộc dù không hiểu j`!

 - Hiếu thắng và ghét sự ràng buộc ! (^-^).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mensa iq test | mensa test