Nguyễn Tô Dung

Viet Nam High IQ Society thành viên 326:

1. Họ và tên: Nguyễn Tô Dung
2. Năm sinh 1996
3. Nơi ở: Lương Tài - Bắc Ninh

Email: dzungto628@yahoo.com.vn

mensa iq test | mensa test