Đậu Hồng Quân

Viet Nam High IQ Society thành viên 495:

1. Họ và tên: Đậu Hồng Quân
2. Năm sinh: 1997
3. Nơi ở: Diễn Thành, Diễn Châu, Nghệ An
Bản thân: Rất bình thường
Sở thích: Toán học, Âm nhạc, Đá bóng
Quan điểm về cuộc sống: Nothing isn't impossible!

Email: mpcib@yahoo.com

mensa iq test | mensa test