Nguyễn Hàn Nhật Thanh

Viet Nam High IQ Society thành viên 454:

Họ và Tên: Nguyễn Hàn Nhật Thanh
Năm sinh: 1993
Nơi ở : Nguyễn Lâm . F3 . Q bình Thạnh . TPHCM.

Email: nguyen.thanh296@yahoo.com

mensa iq test | mensa test