Nguyễn Xuân Hoàng

Viet Nam High IQ Society thành viên 42:

1. Họ và tên: Nguyễn Xuân Hoàng
2. Tuổi: 22
3. Nơi ở: Hà Nội
4. Email: chjm_chikbog@yahoo.com

mensa iq test | mensa test