Đại Tuấn Hải

Viet Nam High IQ Society thành viên 612:

Họ tên: Đại Tuấn Hải
Năm sinh : 1997
Nơi ở: Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Giới thiệu bản thân: vui vẻ, dễ hoà đồng
Sở thích : đọc truyện
Quan điểm cuộc sống: sống để làm những điều mà con người chưa làm được.

Email : nmthanhha077lc@gmail.com

mensa iq test | mensa test