Đinh Thị Thùy Dung

Viet Nam High IQ Society thành viên 445:

1. Họ và tên: Đinh Thị Thùy Dung
2. Năm sinh: 1992
3. Nơi ở: Hà Nội
Tốt nghiệp ĐH Ngoại thương Hà Nội.

Email: dungdtt.sic@gmail.com

mensa iq test | mensa test