Thái Minh Tú

Viet Nam High IQ Society thành viên 547:

Họ tên: Thái Minh Tú
Năm sinh : 1992
Nơi ở: Tân Bình TP.HCM
Sở thích : du lịch bụi, đọc sách, nghe nhạc, khám phá một vấn đề nào đó mới :)
Quan điểm cuộc sống: Gieo nhân nào, gặt quả ấy

Email: thai.minh.tu.041192@gmail.com
Facebook: http://www.facebook.com/bama.somot









mensa iq test | mensa test