Nguyễn Vũ Long

*1.* Họ và tên : Nguyễn Vũ Long
*2.* Năm sinh: 1990
*3.* Nơi ở : Bình Dương

*Sở thích* : Công nghệ, âm nhạc , thể thao, ngôn ngữ, ăn uống, tán dóc
... *Facebook
:* www.facebook.com/Eyesfall , rất vui làm quen với các bạn !

mensa iq test | mensa test