Nguyễn Hồng Thanh

Viet Nam High IQ Society thành viên 459:

1. Họ và tên: Nguyễn Hồng Thanh
2. Năm sinh: 1978
3. Nơi ở: Văn Lâm, Hưng Yên

Email: nh.thanh2006@yahoo.com.vn

mensa iq test | mensa test