Nguyễn Đức Khải

Viet Nam High IQ Society thành viên 473:

1.Họ và tên: Nguyễn Đức Khải
2.Năm sinh: 1991
3.Nơi ở: Bắc Ninh

Email: kia.zzz.aaa@gmail.com

mensa iq test | mensa test