Nguyễn Thùy Dương

Viet Nam High IQ Society thành viên 49:

1. Họ và tên: Nguyễn Thùy Dương
2. Tuổi: 17
3. Nơi ở: Hà Nội
4. Email: bb.shin@yahoo.com.vn

mensa iq test | mensa test