Phạm Ngọc Hà

Viet Nam High IQ Society thành viên 30:

Họ tên: Phạm Ngọc Hà
Tuổi: 22
Giới tính: Nam
Nơi ở: TP Hồ Chí Minh
Email: ngocha.pham11@yahoo.com.vn

mensa iq test | mensa test