Phạm Quang Hưng

Viet Nam High IQ Society thành viên 15:

Tên: Phạm Quang Hưng.

Ngày sinh: 12/07/1989.

Địa chỉ : Biên Hòa, Đồng Nai.

Sở thích : nghe nhạc , đọc sách, Toán học, Vật lý, Triết học , Tâm lý học.

Slogan : " Cần cù bù thông minh ".

Tính tình : vui vẻ, hơi ngang bướng.

mensa iq test | mensa test