Lâm Trần Tuấn Anh

Viet Nam High IQ Society thành viên 378:

1. Họ và tên : Lâm Trần Tuấn Anh
2. Tuổi : 1995
3. Nơi ở : Bạc Liêu
4. Quan điểm : Không bao giờ có thất bại . Thất bại là khi bạn bỏ cuộc !

Email: txp2037@yahoo.com

mensa iq test | mensa test