Nguyễn Thanh Thảo

Viet Nam High IQ Society thành viên 451:

1. Họ và tên: Nguyễn Thanh Thảo
2. Ngày sinh: 26.04.1991
3. Nơi ở: Tp. HCM
Tốt nghiệp ĐH Kiến trúc Tp.HCM

Email: green_girl747@yahoo.com

mensa iq test | mensa test