Nguyễn Thạc Việt

Viet Nam High IQ Society thành viên 406:

1. Họ và tên: Nguyễn Thạc Việt
2. Năm sinh: 10/02/1990
3. Nơi ở: ĐÌNH BẢNG - TỪ SƠN - BẮC NINH
4. Nghề nghiệp: Tốt nghiệp ĐH Công nghiệp Hà Nội
5. Công việc hiện tại: Lắp đặt Rạp Phim 3D,4D...
6. Sở thích: Thích được gái tán ^^
7. Quan điểm sống: Vì sao lại không làm được?
8. Tích cách: Hót hay, bốc phét giỏi
9. Câu cửa miệng: Cứ từ từ em sẽ làm được hết!

10. Email: thacviet_haui@yahoo.com

mensa iq test | mensa test