Nguyễn Minh Thu

Viet Nam High IQ Society thành viên 626:

Họ tên: Nguyễn Minh Thu
Năm sinh : 1993
Nơi ở: Hà Nội

Email: minhthu.nguyen@kinhtetre.net

mensa iq test | mensa test