Phan Huỳnh Huy Hoàng

Viet Nam High IQ Society thành viên 457:

1. Họ và tên: Phan Huỳnh Huy Hoàng
2. Năm sinh: 1991
3. Nơi ở: Đà Nẵng
Tốt nghiệp Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng. Chuyên Ngành Marketing

Email: huyhoang14291@gmail.com

mensa iq test | mensa test