Đồng Khắc Cường

Viet Nam High IQ Scoiety thành viên Sáng lập:

Tên: Đồng Khắc Cường

Giới tính: Nam 

Tuổi: 29 

Địa chỉ: Hà Nội, Việt Nam.

Một số kêt quả trong IQ:

- SLSE Form I - tác giả tiến sĩ tâm lý học Jonathan Wai (người Mỹ, sáng lập tổ chức IQ cao Quốc tế ISI-S society, một trong những nhà tâm lý học nghiên cứu về trí tuệ nổi tiếng với nhiều giải thưởng tham khảo thêm: tại Đây) - 8 năm bài test xếp thứ 3 Thế Giới IQ 171: LINK LINK2

- Mix 01, 02, 03 - tác giả tiến sĩ Stanislav Hatala (người Thụy Điển, tạo lập trang iqtest.sk) - 7 năm bài test xếp  thứ 1 Thế Giới: (Điểm 59/60) LINK  IQ 175+

- Điểm số 92/100 (đứng thứ nhất) cuộc thi trí tuệ toàn cầu - tổ chức bởi Cerebrals Society - tác giả tiến sĩ tâm lý học Xavier Jouve (người Pháp, sáng lập tổ chức IQ cao Quốc tế Cerebrals Society ) . LINK LINK 2 

- Numerus Light - tác giả Ivan Ivec - giáo sư toán học, Ivan Ivec xếp hạng 16 người thông minh nhất thế giới theo Yahoo. 6 năm bài test điểm số tối đa 30/30 đứng thứ nhất thế giới IQ trên 172,5 SD16 LINK LINK 2

- Điểm số tối đa ở những bài test nổi tiếng khác như: Pictorial, TRI 52, Matrix B, numeric ..v.v.v. 

Thành viên của các tổ chức IQ cao Quốc tế:

HELLIQ high IQ society (IQ>164 tỷ lệ tối thiểu 1 trên 30 nghìn)

Grand IQ society (IQ>164 tỷ lệ tối thiểu 1 trên 30 nghìn)

Homo Society (IQ>164 ) (Chờ hoàn tất thủ tục) 

Sinapsa society (IQ>153) (Chờ hoàn tất thủ tục)

ISI-Society (IQ>151)

High IQ society (IQ>142)

Viet Nam high IQ society (IQ>142)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mensa iq test | mensa test