Hoàng Thanh Long

Viet Nam High IQ Society thành viên 483:

*1.* Họ và tên: Hoàng Thanh Long
*2.* Ngày sinh: 24-12-1991
*3.* Nơi ở: Phùng Khoang, Từ Liêm, Hà Nội
*4.* Là người có hoài bão, luôn nỗ lực để hoàn thiện bản thân và những mục
tiêu đề ra.

Email: long.sifeftu@gmail.com

mensa iq test | mensa test