Hoàng Đình Khánh

Viet Nam High IQ Society thành viên 631:

Họ tên: Hoàng Đình Khánh
Năm sinh : 1992
Nơi ở: Hoa Động - huyện Thủy Nguyên - thành phố Hải Phòng
Giới thiệu bản thân: Tốt nghiệp trường đại học Y Hải Phòng
Sở thích: đọc sách, xem phim khoa học,...
Quan điểm sống : tự do.

Email: dr.khanh9x@gmail.com

mensa iq test | mensa test