Diễn đàn của chúng ta đã đi vào hoạt động!

Diễn đàn dành cho các thành viên của VNHiQ đã đi vào hoạt động tại địa chỉ: http://diendan.iqtest.vn !

Các thành viên có thể truy cập vào đường dẫn: http://diendan.iqtest.vn/viewtopic.php?f=3&t=2 và làm theo hướng dẫn để đăng ký nick.

Thân
VNHIQ

mensa iq test | mensa test