Nguyễn Nam Phi

Viet Nam High IQ Society thành viên 367:

Họ và tên : Nguyễn Nam Phi
Năm sinh: 1986
Nơi ở : Chùa Bộc - Đống Đa - Hà Nội

Email: kochiro1601@yahoo.com

mensa iq test | mensa test