Nguyễn Hải Đăng

Viet Nam High IQ Society thành viên 349:

Họ tên: Nguyễn Hải Đăng
Năm sinh: 1988
Nơi ở: Hà Nội

Email: nofear88xx@gmail.com

mensa iq test | mensa test