Trần Minh Đức

Viet Nam High IQ Society thành viên 630:

Họ tên: Trần Minh Đức
Năm sinh : 1988
Nơi ở: Khâm Thiên Đống Đa Hà Nôi.

Email: minhduc25789@gmail.com

mensa iq test | mensa test