Nguyễn Xuân Phương

Viet Nam High IQ Society thành viên 572:

Họ tên: Nguyễn Xuân Phương
Năm sinh : 1992
Nơi ở: Hà Nội

Email: s3357617@rmit.edu.vn

mensa iq test | mensa test