Phạm Phú Cường

Viet Nam high IQ society thành viên 59:


Họ và tên: Phạm Phú Cường,
Tuổi: 23 (1988),
Nơi ở: Hà Nội,
Email: hondacodon_154@yahoo.com
Giới thiệu bản thân: Mình là người vui vẻ, lạc quan muốn có nhiều bạn bè.
Sở thích: Đọc sách, học tiếng Anh, xem bóng đá.
Quan điểm về cuộc sống: Luôn sống và làm việc hết mình để có thể thành công trong cuộc sống ( Try my best to succeed ).

Thành viên Phạm Phú Cường

mensa iq test | mensa test