Lê Diệu Linh

Viet Nam High IQ Society thành viên 518:

1. Họ và tên: Lê Diệu Linh
2. Năm sinh: 1989
3. Nơi ở: Hà Nội
Sở thích: du lịch, handmade, vẽ

Email: linhhip211@gmail.com

mensa iq test | mensa test