Nguyễn Quốc Khánh

Viet Nam High IQ Society thành viên 453:

Họ và tên: Nguyễn Quốc Khánh
Năm sinh: 1989
Nơi ở: Lê Lợi, xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam.

Email: haclong_nqk_2989@yahoo.com

mensa iq test | mensa test