Trần Minh Luân

Viet Nam High IQ Society thành viên 652:

Họ tên: Trần Minh Luân
Năm sinh : 1987
Nơi ở: Đà Nẵng
Sở thích: Đá bóng, âm nhạc, du lịch, cắm trại.
Quan điểm sống : ai cũng bắt đầu từ vạch xuất phát, hãy cố gắng để trở thành một trong những người về đích sớm nhất.

Email: luan1987dn@yahoo.com

mensa iq test | mensa test