Vũ Minh Đức

Viet Nam High IQ Society thành viên 426:

Họ và Tên: Vũ Minh Đức
Năm sinh: 1992
Nơi ở: Hà Nội

Email: tearicecream@gmail.com

mensa iq test | mensa test