Nguyễn Trọng Tín

Viet Nam High IQ Society thành viên 536:

Họ tên: Nguyễn Trọng Tín
Năm sinh : 1994
Nơi ở: Lâm Đồng

Email: n4flu94@gmail.com

mensa iq test | mensa test