Bùi Thái Sơn

Viet Nam High IQ Society thành viên 629:

Họ tên: Bùi Thái Sơn
Năm sinh : 1996
Nơi ở: Sóc Sơn, Hà Nội

Email: ongarcartuvgnohk@yahoo.com.vn

mensa iq test | mensa test