Trịnh Đức Dũng

Viet Nam High IQ Society thành viên 509:

Học và tên: Trịnh Đức Dũng
Năm sinh: 1993
Nơi ở: Hà Nội

Email: ducdung.ck@gmail.com

mensa iq test | mensa test