Đặng Hữu Thanh Hà

Viet Nam High IQ Society thành viên 460:

Họ và Tên: Đặng Hữu Thanh Hà
Năm sinh: 1992
Nơi ở: Thành phố Hồ Chí Minh
Giới thiệu bản thân: Tốt nghiệp khoa Dược trường Đại Học Y Dược TP Hồ Chí Minh.
Sở thích: Nghiên cứu khoa học, phát triển tiềm năng bản thân.
Mong được tham gia vào hội để tôi có cơ hội được nâng cao kiến thức để cống hiến đất nước được
nhiều hơn.

Email: danghuu_thanhha@yahoo.com

mensa iq test | mensa test