Mislav Predavec

                         Viet Nam High IQ Society thành viên thứ 11 (Honorary Member - World Highest IQ score)

 

Tên: Mislav Predavec

 

Tuổi: 42

 

Đến từ: Zagreb, Croatia

 

Nghề nghiệp: Giáo sư toán học, Giám đốc công ty Premis.

 

Quan điểm Chính trị: Tự do.

 

Quan điểm Tôn giáo: Thiên chúa giáo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mensa iq test | mensa test