High range IQ test


High range IQ test

Bài test được dùng cho high range, tức là IQ lớn hơn hoặc bằng 130 SD15 hay 132 SD16 hay 148 SD24.

1- Để gửi bài bạn sẽ:

 a- Gửi câu trả lời theo dạng viết trực tiếp vào email (không gửi các file như word, pdf, file ảnh...) rồi gửi về địa chỉ: vnhiq@iqtest.vn.

 b- Trong thư bạn cần điền đầy đủ các thông tin: họ và tên có dấu, giới tính, tuổi, email, số CMTND, các bài test đã làm trước đó và kết quả của chúng, trong phần này bạn có thể ghi cảm nghĩ hay 1 trăn trở nhất định nào đó về độ rõ ràng hay các đáp án tương đương của nhiều nhất 3 câu hỏi.

 

high range iq test, iq test for genius, trac nghiem iq cho nguoi co iq cao

 

2- Bạn xem IQ quy đổi và điểm số tối thiểu đủ điều kiện gia nhập Viet Nam High IQ society tại ĐÂY.

3- Kết quả sẽ được gửi đến email của bạn trong thời gian thông thường không quá 2 tuần. 

 

 Bắt đầu test

 

 

 

 

mensa iq test | mensa test