Nguyễn Biên Giới

Viet Nam High IQ Society thành viên 441:

Họ tên: Nguyễn Biên Giới
Năm sinh: 1985
Quê: Thái Thụy, Thái Bình
Nơi ở: Hà Nội
Sở thích: Thích âm nhạc, đọc sách, ngoại ngữ
Quan điểm cuộc sống: Hạnh phúc là khi ta đã cố gắng hết mình đề đạt được
một cách tốt nhất mục tiêu đã đặt ra.

Email: nguyenbiengioi@gmail.com

mensa iq test | mensa test