Phan Minh Diệu

Viet Nam High IQ Society thành viên 532:

Họ tên: Phan Minh Diệu
Năm sinh : 1982
Nơi ở: Gia Lai
Là người vui vẻ, hòa đồng và yêu cuộc sống

Email: dieupm@gmail.com

mensa iq test | mensa test