Đào Việt Đức

Viet Nam High IQ Society thành viên 369:

1.Họ tên: Đào Việt Đức
2.Ngày sinh: 25-07-1990
3.Nơi ở: Trương Định-Hai Bà Trưng- Hà Nội

Tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội

Email: vietduc_2507@yahoo.com.vn

mensa iq test | mensa test