Võ Văn Bảo

Viet Nam High IQ Society thành viên 403:

1. Họ và tên: Võ Văn Bảo
2. Năm sinh: 1993
3. Nơi ở: TP.HCM

Email: vo_bao60@yahoo.com

mensa iq test | mensa test