Nguyễn Huệ Minh

Viet Nam High IQ Society thành viên 339:

Họ tên: Nguyễn Huệ Minh
Sinh năm 1990
Nơi ở: Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội ^^

E-mail: nguyen.hueminh@yahoo.com
phu_thuy_hat_mit146@yahoo.com.vn

mensa iq test | mensa test