Phùng Quốc Trường

Viet Nam High IQ Society thành viên 390:

Họ và tên: Phùng Quốc Trường
Năm sinh: 1991
Nơi ở: TP.Hồ Chí Minh
Sở thích: Thiên văn, khoa học kỹ thuật tổng hợp, bắn CF :D
Ước mơ doanh nhân thành đạt
Quan điểm cuộc sống: Bạn chỉ thành công khi dám nghĩ và dám làm, có thể thành công hoặc
thất bại, còn chỉ nghĩ mà không dám làm bạn sẽ mãi chỉ là kẻ thất bại.

Email: changlolem_khovigai_0910@yahoo.com

mensa iq test | mensa test