Trần Hoàng Vy

Viet Nam High IQ Society thành viên 344:

1. Họ và tên: Trần Hoàng Vy
2. Sinh năm: 1993
3. Nơi ở: Phạm Văn Chiêu, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.

Email: acquybaima_yugihepho@yahoo.com.vn

mensa iq test | mensa test