Trần Xuân Hạnh

Viet Nam High IQ Society thành viên 472:

1.Họ và tên : Trần Xuân Hạnh
2.Năm sinh: 1986
3.Nơi ở: P Cửa Bắc-TP Nam Định-Nam Định

GT về bản thân:
-Sở thích: Bóng bàn ,cầu lông ,bóng đá.
-Tính cách: Vui tính ,hòa đồng
-Trích dẫn ưa thích: Tín ngôn bất mĩ,mĩ ngôn bất tín .Thiện giả bất biện ,biện giả
bất thiện.Tri giả bất bác,bác giả bất tri.
-Tốt nghiệp HV Kỹ Thuật Quân Sự

-Email: solarwindmta06@yahoo.com

mensa iq test | mensa test