Nguyễn Ngọc Thắng

Viet Nam High IQ Society thành viên 327:

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Thắng
Sinh ngày 26/8/1987
Nơi sinh: An Tiến -Mỹ Đức -Hà Nội

Email: 08c1a.bkdn@gmail.com

mensa iq test | mensa test