Dương Chí Hồng

Viet Nam High IQ Society thành viên 497:

*1.*Họ tên: Dương Chí Hồng
*2.*Năm sinh: 1990
*3.*Nơi ở: TPHCM

Email: duongchihong@gmail.com

mensa iq test | mensa test