Nguyễn Thế Anh

Viet Nam high IQ society thành viên 74:


Họ và tên: Nguyễn Thế Anh
Tuổi : 24 (1987)
Nơi ở : KAIST, Daejeon, Hàn Quốc
Email: ntas1310@gmail.com

mensa iq test | mensa test