Đỗ Đức Minh

Viet Nam High IQ Society thành viên 356:

*1.* Họ và tên,: Đỗ Đức Minh
*2.* Năm sinh: 1993
*3.* Nơi ở: TPHCM

Email: doducminh93@gmail.com

mensa iq test | mensa test